Atteikuma tiesības

Ja esat patērētājs, jums ir atteikuma tiesības saskaņā ar šādiem noteikumiem. Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz likumīgu darījumu mērķiem, kas galvenokārt nav viņu komerciālā vai patstāvīgā profesionālā darbība.
 
Atteikuma tiesības
 
Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atcelt šo līgumu, nenorādot iemeslu. Atcelšanas periods ir četrpadsmit dienas no dienas, kad jūs vai jūsu norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs, pārņēma preces.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāsazinās
 
GMP — GlobalMotoParts
Pols Reimans un Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbins (OT Glau)
 
Tālrunis: 0049 (0) 33731 289 036 XNUMX
E-pasts: support@globalmotoparts.com

 

ar skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtīta vēstule) par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Varat izmantot pievienoto parauga veidlapu, kas nav nepieciešama.

Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ka jums nosūtīt savu paziņojumu par atteikuma tiesības pirms izdalīšanās perioda.
 
Atteikuma sekas
 
Ja jūs atceļat šo līgumu, es esmu veicis visus maksājumus, ko esmu saņēmis no jums, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas no tā, ka jūs izvēlējāties citu piegādes veidu, nevis lētāko standarta piegādi, ko es piedāvāju) ir jāatmaksā nekavējoties un vēlākais četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad es saņēmu paziņojumu par jūsu līguma laušanu. Šai atmaksai es izmantošu tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri noteikts citādi; par šo atmaksu nekādā gadījumā netiks iekasēta maksa. Es varu atteikties no atmaksas, kamēr neesmu saņēmis preces atpakaļ, vai arī līdz brīdim, kad esat iesniedzis pierādījumu, ka esat atgriezis preces, atkarībā no tā, kurš notiek agrāk.
Jums preces ir jāatdod vai jānodod man nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs mūs informējat par šī līguma atcelšanu. Termiņš tiek ievērots, ja preces izsūtāt pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām. Jūs sedzat tiešās preču atgriešanas izmaksas.
Jums tikai nepieciešams maksāt par vērtības samazināšanos preces, kur vērtība zaudējums ir saistīts ar nepieciešams, lai noskaidrotu veidu, īpašības un darbību, preču pārkraušanas.
 
Atteikuma veidlapas paraugs
 
Ja vēlaties atcelt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to atpakaļ uz:
 
GMP — GlobalMotoParts
Pols Reimans un Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
Preču saņemšanas vārti C
14959 Trebbins (OT Glau)
 
vai pa e-pastu uz:
 
support@globalmotoparts.com 
 
Ar šo es / mēs (*) atceļam līgumu, kas noslēgts ar mani / mums (*) par šādu preču iegādi (*) / šāda pakalpojuma sniegšanu (*)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
Pasūtīts (*): _______________ saņemts (*): ______________
 
Patērētāja (-u) vārds: __________________________________________
 
Patērētāja (-u) adrese: __________________________________________
 
_____________________________
Patērētāja (-u) paraksts (tikai paziņojot par papīru)
 
Datums: __________________
______________
(*) Svītrot pēc vajadzības.